Yapay Zeka, Makine Öğrenimi, Derin Öğrenme ve Bu Teknolojilerden Faydalanan Pazarlama Araçlarının Özelliklerine Genel Bir Bakış

Yapay Zeka, Makine Öğrenimi, Derin Öğrenme ve Bu Teknolojilerden Faydalanan Pazarlama Araçlarının Özelliklerine Genel Bir Bakış

Yudum Yaman

Yudum Yaman

Eylül 7, 2023

Günümüzde pazarlama araçlarının belirli özelliklerinin ya da araçların ana temelinin işleyişinde faydalanıyor oldukları en popüler teknolojiler yapay zeka ve makina öğrenimidir. Bu teknolojileri anlamak istediğimizde basit bir küme şemasını düşünürsek kapsayıcı teknoloji yapay zekadır, kapsadığı teknoloji ise makina öğrenimidir.

Derin öğrenme ve evrişimsel sinir ağları alanında on ay süresince master seviyesinde Tübitak projesi araştırma görevlisi olarak çalışmış, birçok pazarlama teknolojisi ve konseptleri hakkında orta, ileri düzeyde fikir sahibi olan bir kişi olarak ilgili kavramlar hakkındaki bilgiyi daha anlaşılır hale getirebilmek ve bu teknolojilerden faydalanan bazı araç özelliklerini aktarmak isterim. 

Günümüzde pazarlama araçlarının belirli özelliklerinin ya da araçların ana temelinin işleyişinde faydalanıyor oldukları en popüler teknolojiler yapay zeka ve makina öğrenimidir. Bu teknolojileri anlamak istediğimizde basit bir küme şemasını düşünürsek kapsayıcı teknoloji yapay zekadır, kapsadığı teknoloji ise makina öğrenimidir. Aslında genel bakış üç teknolojiyi kapsar, üçüncü ve diğer ikisine oranla daha az duyuyor olduğumuz derin öğrenmeyi en iç küme olarak düşünebilirsiniz. Yani aslında bütün yapay zeka teknolojileri, bütün makina öğrenimi teknolojilerini ve bütün makina öğrenimi teknolojileri de bütün derin öğrenme teknolojilerini temelde kapsar.

Yapay zeka temelli yazılımlar, insan müdahalesi olmadan bilgi sağlamak ve amaç eylemleri otomatik olarak tetiklemek için verileri analiz edip bağlamsallaştırabilir. Güncel şirketler tasarladıkları ürünlerde bu teknolojiden faydalanarak; süreçleri otomatikleştiriyor, karar mekanizmalarının doğruluğunu ve hızını artırıyor, doğal dil işleme ve bilgisayar görüşü gibi çalışmaları destekleyen hizmetler sunuyorlar. Bu teknolojinin temeli insan karar verme sürecini taklit eden bilgisayar eylemlerini yaratmaktır.

Yapay zekanın alt dalı olan makina öğrenimiyle ise elde edilen içgörüleri otomatik olarak öğrenmek ve veri paternlerini daha doğru anlayarak gruplamak için algoritmalar kullanır, öğrenme sürecinin doğruluk payını yani hatasızlığını daha mükelleştirmeyi hedefler. Deney ve çalışmaların bütünleştiği bu süreçte asıl amaç makina kavrama ve bilişini daha doğru seviyeye ulaştırabilmektir. Bu teknolojinin özü bilgisayarların programlanmış olan temellerinin üzerinde bir yetenek sergilemelerini sağlamaktır.

Derin öğrenme ise gelişmiş bir makina öğrenimi yöntemidir, daha karmaşık paternleri öğrenmek ve insan müdahalesi olmadan tahminler yapabilmek için insan beyninin işleyişini model alan çok katmanlı sinir ağlarını kullanır. Özünde daha karmaşık sorunların çözümü için daha güçlendirilmiş bir model üretmek yatar. Derin öğrenmede öğrenime dayalı olarak çıkarım yapmak vardır, veri setinizin büyüklüğü öğrenme sonuçlarınızın doğruluğunu güçlendirir. 

Güncel pazarlama teknolojileri kullanıcılarına yapay zeka ve makina öğrenimini destekleyen altyapılar sunarak; müşteri etkileşimi oluşturmak, otomatikleştirmek ve bu etkileşimin sürekliliğini sağlamak, kişiselleştirilmiş ve genel kullanım önerileri sunmak, uzun vadeli müşteri birlikteliğini sağlamak, marka bilinilirliğini oluşturmak için düzenli olarak aksiyon alınan süreçleri desteklemek, müşteri içgörü ve iş zekası oluşturmak, marka müşteri birlikteliğini iyileştirmek, müşteri kazanımı süreçlerini desteklemek, müşteri deneyimini iyileştirmek ve sadakat sürekliliğini sağlama çalışmalarında, müşteri yolculuklarındaki kaybın azaltılması ve  fraud tespitleri gibi birçok farklı alanda yarar sağlamaktadır.

Statista’nın 2023 yılında paylaştığı araştırma sonuçlarına göre dünya çapındaki üst düzey yöneticilerin 2021 yılında yatırım payını artırdıkları teknolojiler içerisinde yapay zeka ve makina öğrenimi teknolojileri 5. sırada gelmektedir. 

IBM, Küresel Yapay Zeka Benimseme Endeks 2022 araştırma sonuçlarına göre yapay zekanın ilk 10 kullanıcı grubu içerisinde 6. Sırada %23 oranıyla pazarlama profesyönellerinin ve 7. Sırada ise ürün yöneticilerinin yer aldığını paylaştı. Şirketlerin yapay zekanın en çok kullanıldığı alanlardan biri olan doğal dil işleme çözümleri için ise ilgili kullanım alanları ve hedefleri için oluşturdukları ilk 10 sıralamasında 5. sırada pazarlama teknolojilerinin olduğunu görüyoruz. İlgili çalışmaların çıktısı olarak kuruluşların satış ve pazarlama süreçlerinde yapay zeka teknolojilerinden yararlanma oranının %26 olduğunu açıklamaktadır.

2022 Kuruluşların Yapay Zeka Kullanım Alanları,IBM Küresel Yapay Zeka Benimseme Endeks – Mayıs 2022

Ascend2 ve araştırma ortakları tarafından yürütülen 2022 çalışmasının çıktısı pazarlama otomasyonu çözüm yetenekleri ve otomasyon kullanımının faydalarına işaret ederken, anket katılımcılarının %32’sinin güncel olarak; ücretli reklam, kişiselleştirilmiş e-posta iletişimileri ve öneri sunma alanlarında yaptıkları pazarlama otomasyon çalışmalarında yapay zeka teknolojilerinden faydalandıklarını belirtilmekte.

2022 Pazarlama Otomasyonu Kullanım Alanları, Ascend2 ve Araştırma Ortakları – Mart 2022

Accenture yapay zeka olgunluk analizinde büyük bir Avustralyalı telekomünikasyon şirketinin, bireysel pazarlama girişimlerinin etkinliğini ölçmek için yapay zeka teknolojilerinden yararlandığını ve ilgili firmanın yaklaşık olarak 4.000 farklı pazarlama ölçümünü bu teknolojinin sağladığı olanaklar sayesinde ölçümleyebildiğini, mesajlaşma ve medya çalışmaları için kullandıkları bütçenin optimizasyonunu sağlamak için içgörülerden yararlanarak, stratejik, taktiksel uygulamalarıyla birinci sınıf bir pazarlama performansı içgörü yeteneği yarattığını paylaştı.

Accenture öngörülerinin bir çıktısı olarak yapay zeka dönüşümünün dijital dönüşüm konseptinden daha kısa süreceğine işaret ediyor.

 Tahminler 2010’dan 2021’e kadar dünyanın en büyük 2.000 şirketinin yatırımcılarının “İş Dönüşümü” kavramı ile “AI” ve “Dijital” kelimelerinin birlikte kullanımının doğal dil işleme analizinden yola çıkarak elde edilmiştir

Pazarlama teknolojileri ve analitik çözüm mimarı olarak çalışıyor olduğum Omni Factors firmasında, departmanım özelinde ürün eğitim desteği, entegrasyon süreçleri ve genel/teknik destek hizmetlerini yürüttüğümüz ürünler özelinde yapay zeka ve makina öğrenimi teknolojileri temelli araç özelliklerini sizlerle örnek teşkil etmesi için paylaşmak isterim;

Dijital analitik platformu olan Amplitude tüm verilerinizi davranış analitiği ve yapay zeka otomasyonu ile birleştirir. Self servis veri ve zeka aracı olan Amplitude AI; modern makine öğrenimi ve üretken yapay zeka teknolojileri üzerine kurulu olan temelleri ile kullanıcılarına birçok özellik sunuyor.

Akıllı Herzaman Monitör Etme özelliği ile verilerinizdeki önemli bir değişikliği yakalamanıza ve neden analizi, regresyon modelleri ile ölçümleme verilerinizin değişikliğinin kök sebebini ortaya çıkarmanıza yardımcı olur. 

Amplitude Audience ürünü yinelemeli yapay sinir ağları teknolojisiyle güçlendirilmiştir, bir sonraki aksiyonu öngörme, alınması gereken aksiyon önerileri sunma, kampanya hedeflemelerinizi kampanya önerileri, eş zamanlı senkronizasyon ve API’lar ile pazarlama platformlarınız ve ürününüz için otomatikleştirme imkanı sunar.

Kişiselleştirilmiş AI Desteklı Yardım özelliği ile yorumlamakta sorun yaşadığınız bir çizelge ya da uygulamakta zorlandığınız bir formül özelinde kullanımınızı desteklemek adına çeşitli öneriler sunan yapısı ile yalnızca öneriler arasından seçim yaparak ilerleyebilmenizi mümkün kılar.

Amplitude’a Sor özelliği ile elde etmek istediğiniz içgörü analizleri, erişmek istediğiniz veriler ve yanıtlar için herhangi bir soruyu uygulamanın ilgili içerik alanına yazarak iletmeniz yeterlidir, araç yanıtı ya da çözüm yolunu sizlerle paylaşarak size yönlendirir. 

Veri Asistanı özelliği ile verilerinizin temizlenmesini, zenginleştirilmesini ve yönetişimini otomatikleştirmenizi sağlar. 

Müşteri etkileşim platformu olan Braze, kullanıcı yolculuğu boyunca daha iyi müşteri etkileşimi oluşturmak ve bu etkileşimin sürekliliğini sağlayabilmek için Sage AI ürününü geliştirdi. Braze ürünü Sage AI ile sürekliliği olan kampanyalarınızı otomatikleştirmenize yardımcı olan, içerik, öneriler ve iletişim süreçlerinizi müşteri özelinde kişiselleştirmenize imkan sağlayan, yüksek genel dönüşüm oranını sağlayan kampanya değişkeni için optimizasyon yapmanıza, müşteri kullanımı özelinde kişiselleştirilmiş ürünleri ve içeriği tanıtmak için önerilerde bulunmanızı sağlayan birçok özellikler sunar.

Pazarlama, Reklam Metni Asistanı ve AI İçerik Kontrolü özellikleriyle; içerik oluşturma, iyileştirmeye ve içerik görseli tasarlama süreçleri için sarfedilen zamanı minimize etmenize yardımcı olur, DALL-E Görüntü Oluşturucu özelliği ile kendi mesaja hazır grafiklerinizi kolaylıkla oluşturmanızı sağlar.

Tahmine Dayalı Olaylar özelliği ile müşterilerinizin satın alma, etkileşimi kaybetme ve herhangi bir hedef işlemi gerçekleştirme olasılıklarına göre müşteri gruplarınızı belirlemenize, hedeflemenize ve onlarla etkileşim kurmanıza imkan sağlar.

Dönüşüm oranınızı artırmak için kullanıcı yolculuklarınızının bütün aşamalarında Braze’in makine öğrenimi destekli deneme ve otomasyon özelliklerinden, kullanıcılarınızı bir sonraki en iyi eylemi gerçekleştirmeye yönlendirebilecek olan uygun içerik, zamanlama, ve kanal kullanımlarınızı optimize etmenizi sağlayan yapay zeka temelli bir çok özelliğinden faydalanabilirsiniz.

Bulut veri platformu ürünü olan Snowflake makine öğrenimini ve yapay zeka güdümlü veri bilimi uygulamalarını desteklemek için yenilikçi bir altyapıyla tasarlanmıştır, ürünün performans hızı, güçlü makine öğrenimi modellerini desteklemeye elverişlidir ve makine öğrenimi araçlarının kullanımından kaynaklanan veri yükünü azaltarak veri hazırlama işlemlerinizi gerçekleştirir.

Omni Factors firması olarak size en uygun çözüm ve teknoloji önerilerini sunarak, süreç ve tercihlerinizde sizleri genel ve teknik anlamda destekleyebilmemiz adına bizlere her zaman buradan ulaşabilirsiniz.

You may also like

Ürün Veri Analizi Aracı Tercihi ve Elde Edilen Veriden En Etkin Şekilde Yararlanabilmek
Yudum Yaman

Yudum Yaman

Temmuz 31, 2023

Ürün Veri Analizi Aracı Tercihi ve Elde Edilen Veriden En Etkin Şekilde Yararlanabilmek

Pazarlama dünyasında performans veri analizlerinizi, kullanıcı deneyimi A/B testlerinizi, kişiselleştirme çalışmalarınızı gerçekleştirmek için tercih edeceğiniz araçların bütünü ve...

Veri Ambarı nedir ve şirketinize nasıl faydalar sağlar?
Cinar Cifter

Cinar Cifter

Ağustos 4, 2022

Veri Ambarı nedir ve şirketinize nasıl faydalar sağlar?

Şirketlerin genel olarak en büyük problemlerinden biri çok büyük miktarlardaki verilerini düzenlemek, sorgulamak ve analiz etmektir. Veri ambarı...

2022’de Hangi Kodsuz Araçları Kullanmalısınız?
Cinar Cifter

Cinar Cifter

Mayıs 16, 2022

2022’de Hangi Kodsuz Araçları Kullanmalısınız?

Hiç bir mobil uygulama veya platform için harika bir fikir bulduğunuz ve keşke nasıl oluşturacağınızı bilseydim dediğiniz oldu...

Data mapping nedir ve nasıl etkili bir şekilde uygulayabilirsiniz?
Cinar Cifter

Cinar Cifter

Aralık 27, 2021

Data mapping nedir ve nasıl etkili bir şekilde uygulayabilirsiniz?

Uygulamalar genellikle örtüşen alanlar kullansa da, etiketleri biraz farklı görülebilmektedir.Örneğin, çalışanlarınızın e-posta adresleri söz konusu olduğunda, insan kaynakları...

Veri Senkronizasyonu Nedir ve Neden Önemlidir?
Cinar Cifter

Cinar Cifter

Kasım 30, 2021

Veri Senkronizasyonu Nedir ve Neden Önemlidir?

Çalışanlarınız genellikle farklı uygulamalarda aynı verileri görüntüler. Pazarlama ekibiniz potansiyel müşterileri bir pazarlama otomasyon platformunda görebilirken, satış temsilcileriniz...

Workato Nedir ve Nasıl Çalışır?
Cinar Cifter

Cinar Cifter

Eylül 28, 2021

Workato Nedir ve Nasıl Çalışır?

Günümüzdeki modern işletmeler, hem şirket içi hem de bulut tabanlı uygulamalar dahil olmak üzere 1000'den fazla farklı araç...

Ürün Veri Analizi Aracı Tercihi ve Elde Edilen Veriden En Etkin Şekilde Yararlanabilmek
Yudum Yaman

Yudum Yaman

Temmuz 31, 2023

Ürün Veri Analizi Aracı Tercihi ve Elde Edilen Veriden En Etkin Şekilde Yararlanabilmek

Pazarlama dünyasında performans veri analizlerinizi, kullanıcı deneyimi A/B testlerinizi, kişiselleştirme çalışmalarınızı gerçekleştirmek için tercih edeceğiniz araçların bütünü ve...

Veri Ambarı nedir ve şirketinize nasıl faydalar sağlar?
Cinar Cifter

Cinar Cifter

Ağustos 4, 2022

Veri Ambarı nedir ve şirketinize nasıl faydalar sağlar?

Şirketlerin genel olarak en büyük problemlerinden biri çok büyük miktarlardaki verilerini düzenlemek, sorgulamak ve analiz etmektir. Veri ambarı...